CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Přehlídka výtvarníků 2014

V měsíci únoru se můžete opět těšit na tradiční výstavu výtvarníků svitavského okresu. Sešli jsme se už v polovině ledna na poradenském dnu, tehdy jsme za účasti lektora Petra Kmoška diskutovali nad přinesenými díly a vybírali některá z nich na výstavu. Jak jsme si s tím úkolem poradili, se můžete přesvědčit již 1. února v 15 hodin, kdy za účasti mnoha autorů tuto výstavu slavnostně zahájíme. -bč-

Na letošní přehlídce vystavují:
Petr Bilina
Věra Coufalová
Lubomír Čech
Pavel Fiala
Alexandra Fialová  
Ivana Fialová
Taťána Gáliková
Josef Gestinger
Petr Horák
Jiří Jurka
Jiří Kosina  
Tomáš Krása  
Michaela Kršáková  
Roman Kučera  
Bohumila Leinweberová
Jarmila Lhotská   
Karel Mácal  
Světlana Macková   
Zuzana Mičková
Vítězslava Morávková
Miroslav Moučka
Jiří Ondra   
Petr Patočka   
Olga Poláková  
Petr Popelka   
Jiří Prudil
Zuzana Pustinová   
Jiří Sehnal
Lea Sehnalová  
Radomír Selinger  
Zdeňka Semecká  
Iva Sionová   
Jarmila Sopoušková  
Markéta Sopoušková
Petr Steffan  
Jitka Studénková  
Anna Stříteská  
Jaroslav Škranc   
Jana Trantírková  
Jana Vlčková ml.
Jana Vlčková st.  
Jan Vostřel

Výstava výtvarníků našeho okresu se ve svitavském muzeu koná již po čtyřiačtyřicáté. Těžko říci, zda existuje poodbný region, kde by se každoročně scházelo tolik výtvarníků různých oborů, různého věku a různé profese, ať již na poradenském dnu, či na výstavě. Výstava, jejíž název se za to dlouhé období nezměnil – Přehlídka a rok, zaujme snad každého. Nejen, že se zde člověk seznámí s různými technikami výtvarného umění, ale každý tu najde to, co jej zaujme. Krajiny, moderní umění,  keramika, řezby, plastiky... Výstava prací výtvarníků svitavského regionu je stále inspirativní – pro diváky i vystavující.

Ve výstavních síních Městského muzea a galerie letos vystavuje  42 výtvarníků. Nejvíce vystavujících (24) je ze Svitavska, následuje Moravskotřebovsko, Poličsko a Litomyšlsko. Přesně polovina vystavujících jsou muži, druhá polovina ženy. Uvidíte zde opravdu rozmanité techniky - obrazy malované olejem, či temperou, ale také tužkou, pastely i grafiku. Obrazy keramické, malované na skle i obrazy šité. Návrhy na plakát i ilustrace. Sochy a reliéfy ze dřeva i pálené hlíny, také lampy – keramické či vitrážové. Plastiku z kořenů stromů...

Letošní výstava je podle reakcí návštěvníků (i autorů samotných) ve srovnání s lety minulými více rozmanitěší. Je na ní vidět inspirace různými výtvarnými směry, najdete zde obrazy, které vás pohladí, vzbuzují příjemné pocity a rádi byste je měli doma, ale také ty, které burcují, nebo provokují. I v tom je umění důležité.  Pokud vás tato výstava vyprovokuje k diskuzím, je to dobře.

V muzeu se daří muzejním animacím. Byl zde zřízen ukázkový ateliér a za uměním si nacházejí cestu svitavské (a nejen svitavské) školy. Tato výstava je ideální k seznámení se s různým uměleckými technikami, může k aktivní výtvarné činnosti inspirovat kohokoliv z návštěvníků.


Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021