CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Muzejní noc 2011

Muzejní noc ve Svitavách
4. 6. 2011
A PŘECE SE TOČÍ
nejen zeměkoule, ale i gramofony, pračky…Pořádá Městské muzeum a galerie, Český esperantský svaz, DOcela MAlé divadlo Radky Obloukové, Mateřské centrum Krůček a Fotoklub Svitavy


PROGRAM:

MUZEUM ESPERANTA

16:00-17:30 Vernisáž výstavy „Duchovní tradice světa a esperanto“
s kulturním programem a prezentací mandal
18:00-19:00 Přednáška „Spiritualita Dálného Východu“ (Petr Chrdle)
19:00-20:00 Promítání filmů s duchovní tematikou v esperantu
20:00-21:00 Promítání krátkých filmů s duchovní tematikou v češtině
21.30-23:00 Společné zpívání manter a posvátných zpěvů světa
(Pavla Dvořáková)

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE

18:00- 24:00 OTEVŘENÉ MUZEUM
Zdarma budou zpřístupněny stálé expozice Hledání hvězdy Davidovy – Oskar Schindler, Spravedlivý mezi národy a Z historie praní, dále výstavy Svět rybníků a Národní výstava amatérské fotografie.

18:00- 22:00 TAJEMSTVÍ DEPOZITÁŘŮ
Nahlédnutí do depozitářů – letos můžete opět navštívit depozitář praček, uvidíte (společně s expozicí) na 170 kusů pracích strojů, každý jiný. Mimořádně veřejnosti zpřístupníme také část sbírky gramofonů, kterou muzeum letos získalo od muzikanta, trampa a kamaráda tělem i duší – Fánka Kučery.

18:00-19:30 MUZEJNÍ DÍLNA SE SYLVOU
Muzejní dílna pro děti vychází tématicky z výstavy Svět rybníků, bude probíhat mezi živými i preparovanými rybami, vycpanými ptáky i vodními rostlinami.

18:00-19:30 TÁTA DNESKA FRČÍ
Program Mateřského centra Krůček na muzejní zahradě - inspirace výstavou Svět rybníků, malování na trička.

22:00 – 24:00 DERNISÁŽ NÁRODNÍ VÝSTAVY FOTO
Zakončení národní výstavy amatérské fotografie ve spolupráci s Fotoklubem ve Svitavách a svitavským fotografem Miroslavem Sychrou. Jeho přednáška se jmenuje ,,Zátiší dávná, nedávná i dnešní“ a má 3 části: Zátiší v malířství, Zátiší v české fotografii, Zátiší v tvorbě autora.

19:00 – 23:00 PODVEČER U TÁBORÁKU
Přijďte se s námi vrátit o několik desítek let zpět, posedět na muzejní zahradě, opéct si špekáček nad ohýnkem a společně si se svitavskými muzikanty zazpívat trampské či lidové písničky.
Občerstvení zajištěno.

OTTENDORFERŮV DŮM

20:00, 21:30, 23:00 TAJÚPLNÁ PROHLÍDKA OTTENDORFEROVA DOMU
Díky členům Docela Malého divadla se opět po roce setkáme s mecenášem Valentinem Oswaldem Ottendorferem, , starostou Friedrichem Sanderem, senátorem Franzem Jesserem a dětmi ze svitavského sirotčince. Vyslechneme si vyprávění o historii budovy a před zraky veřejnosti se opět po roce objeví pověstné strašidýlko červené knihovny Kuli….

18:00 – 24:00 VEČERNÍ POSEZENÍ PŘI ČAJI
Pro milovníky dobrých čajů, kávy vodních dýmek a příjemné atmosféry bude otevřena až do půlnoci čajovna U černého draka .


Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021