CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Není šutr jako šutr - GEOPARK

Výstava vznikla ve spolupráci společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. a Regionálního muzea v Chrudimi. Jejím cílem je přiblížit návštěvníkovi fenomén geoparku v České republice a popularizovat geologii novou a netradiční formou. Pojem geopark, jenž mnohým nepřipadá zcela známý, lze na základě zhlédnutí výstavy jednoduše vysvětlit jako území schopné představit geologický vývoj Země.

Geopark Železné hory je lokalita tvořená mnoha geologickými celky, jejíž převážná část se rozkládá v Pardubickém kraji, ale také zasahuje i částečně na Vysočinu, zabírá asi třetinu CHKO Železné hory a celou řadu dalších chráněných území o menší ploše, jak se lze přesvědčit na mapě tohoto geoparku, umístěné na výstavě.

Jednotlivé části výstavy jsou rozděleny podle pěti význačnějších geologických celků a na ně navazujících dějů v oblasti geoparku. Geologické celky tak reprezentuje pět šestiúhelníků představujících hlubinné vyvřeliny, starohory, prvohory, hydrogeologii a druhohory. Každý geologický celek je výstižně představen včetně svého časového vymezení a zasazení do geoparku na informační ploše v českém a paralelně i anglickém jazyce. Nechybí ani další plochy se snímky lokalit a jejich GPS souřadnicemi. Tyto fotografie oblastí, případně zajímavých úkazů či artefaktů, významně doplňují kromě popisků též piktogramy, které jsou určitým návodem, jak se v dané lokalitě chovat, co je možné zde nalézt, vidět nebo jaká je do konkrétní oblasti přístupnost.

 Panely s texty jsou doplněny hmotnými vzorky hornin, minerálu a zkamenělin, součástí jsou i celoplošné barevné fotografie a knihy. Výstava cílí i na dětského návštěvníka. Její součástí jsou hmatové bedýnky, skládací 2D trilobit, omalovánky, formy na odlévání zkamenělin ze sádry, pracovní listy a další drobné herní prvky. Součástí výstavy je i video, které na několika lokalitách popisuje geologii formou příběhu lidí, kteří se v této oblasti pohybovali a pohybují či pracují. Přímo na výstavě si můžete zakoupit puzzle, barevné plakáty s geologickou tematikou, průvodce výstavou s podrobnějšími informacemi o geoparku a také pohlednice.

Výstava je také určena školním skupinám jako příspěvek k výuce geologie, lektorky muzea mají pro zájemce připraven doprovodný výukový program.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2021