CZ
EN
DE
Stadtrundfűhrung
Geschichte des Wäschens
Oskar Schindler
Domů

Publicationen

FIKEJZ, RADOSLAV - VELEŠÍK, VLADIMÍR: KRONIKA MĚSTA SVITAVY
Město Svitavy a Městské muzeum a galerie ve Svitavách
2006, 396 stran, váz. Cena: 600 Kč

Publikace je výsledkem několikaletého úsilí autorů o komplexní zpracování regionálních dějin a dějin města Svitavy vůbec. Přehlednou a ucelenou formou zpracovává dějiny města od pravěku až do roku 2005. Obsahuje pověsti, faximile dokumentů, portréty osobností, věnuje se i problematice obecných dějin. Kniha je vybavena 450 fotografiemi, mapami a plány. Předmluvu sepsal Petr Pithart.
Rejstříky jmenné, místní a věcné
Vydáno při příležitosti 750 let od první písemné zmínky o městě Svitavy 


KMOŠEK, PETR: STŘELECKÉ SPOLKY VÝCHODNÍCH ČECH A JEJICH MALOVANÉ TERČE
OFTIS Ústí nad Orlicí
2003, 220 stran, váz. Cena: 219 Kč

Kniha se věnuje střeleckým spolkům, jejich historii v Evropě a poté ve východních Čechách. Pojednává o střeleckých slavnostech, soutěžích a malovaných terčích a jejich autorech. Kniha je doplněna 56 barevnými reprodukcemi střeleckých terčů, z toho 10 svitavských.


 

KOLEKTIV AUTORŮ: SVITAVY VČERA A DNES 2
Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2007, 115 stran, česky a německy,
váz. 180,- Kč
Zcela nová kniha je výsledkem dokumentační činnosti svitavského fotografa Josefa Čermáka, který začal město Svitavy fotografovat v roce 1947. Na 54 dvojicích fotografií je ukázána historická proměna města v průběhu 19. a 20. století. Kniha je opatřena historickým komentářem s biografií autora.


KOLEKTIV AUTORŮ: SVITAVY VČERA A DNES
Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2002, 115 stran, česky a německy,
váz. 180,- Kč
Na 54 dvojicích fotografií je ukázána historická proměna města v průběhu 19. a 20. století

 

KOLEKTIV AUTORŮ: VLASTIVĚDA MORAVSKÁ MORAVSKOTŘEBOVSKO - SVITAVSKO
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně ve spolupráci s městy Moravská Třebová a Svitavy,
2002, 844 stran textu, 56 stran barevné přílohy, váz.. Cena: 480 Kč

67. svazek historické řady Vlastivědy moravské popisuje region z hlediska přírodních poměrů, společenského a kulturního vývoje. Historický místopis jednotlivých obcí. Nejpodrobnější publikace o regionu.

 


ŠUSTROVÁ, DRAHOMÍRA: SVITAVSKÉ POVĚSTI
Městské muzeum a galerie Svitavy,
1996, 97 stran, brož. Cena: 79 Kč

Soubor 31 pověstí nejen ze Svitav, ale i z Hřebečského kraje, jak je vybrala, přeložila a sestavila autorka podle historických pramenů a souborných prací regionálních historiků. Kniha je doplněna fotografiemi Zdeňka Holomého a Miroslava Sychry.
FIKEJZ, RADOSLAV: OSKAR SCHINDLER (1908 – 1974)
Městské muzeum a galerie Svitavy,
1998, 165 stran, brož. Cena 98,- Kč

Historická monografie o svitavském rodáku Oskaru Schindlerovi, zachránci 1 200 lidských životů v období holocaustu. Doplněna je černobílými fotografiemi z archivu MMG.

 

 

FIKEJZ, RADOSLAV: PROF. ALEXANDER MAKOWSKY
Městské muzeum a galerie Svitavy,
1998, 30 stran, brož. Cena 25,- Kč

Životopis svitavského rodáka Alexandra Makowského (1833 – 1908), profesora Vysokého učení technického v Brně a v letech 1878 –79 rektora. Autor mnoha odborných pojednání o geologii, archeologii a spolupracovník J. Wankela, K. Kořistky a G. Mendla. Podílel se na vypracování projektu brněnského vodovodu z okolí Březové nad Svitavou. Nositel mnoha významných ocenění a čestný občan Brna.

ŠTĚRBA, VLASTIMIL: VALENTIN OSWALD OTTENDORFER 1826 - 1900
Městské muzeum a galerie Svitavy,
2000, 62 stran, česky a německy, brož. Cena 50,- Kč

Dvojjazyčná monografie o životě svitavského rodáka a mecenáše V. O. Ottendorfera, z jehož darů byla vybudovány nemocnice a sirotčinec a chudobinec ve Svitavách. Jeho zásluhou měly Svitavy největší německou knihovnu na Moravě, která se stala vzorem pro ostatní města. Zemřel v New Yorku, kde žil v emigraci od roku 1850 a stal se zde významným podporovatelem života německé menšiny a členem Demokratické strany.

JANČÍK, MIROSLAV – FIKEJZ, RADOSLAV: HISTORIE PRAČEK A PRACÍ TECHNIKY
Městské muzeum a galerie Svitavy, 2001, 47 stran, česky, brož. Cena 50,- Kč

Průvodce expozicí pracích strojů a techniky tvoří první ucelené vydání tohoto druhu v České republice. Bohatě dokumentovaný historický text je doplněn fotografiemi jednotlivých druhů praček, jichž je muzeum vlastníkem, a obsahuje základní informace o výrobcích prací techniky na území České republiky.ČUHELOVÁ, BLANKA – FIKEJZ, RADOSLAV: SVITAVY NA STARÝCH POHLEDNICÍCH
Městské muzeum a galerie Svitavy, 1999, 110 stran, česky a německy, brož. Cena 180,- Kč

Souborné vydání 101 pohlednic ze sbírek svitavské sběratelky Miroslavy Samkové. Pohlednice zachycují město a jeho vývoj v letech 1898 – 1950 a jsou doplněny historickým komentářem. Součástí reprezentativní publikace je historická mapa města z roku 1922 a česko-německý rejstřík názvů ulic.


VANĚK, MILOŠ: JOHANN DITTMANN
Městské muzeum a galerie Svitavy, 2001, 22 stran, česky a německy, brož. Cena 50,- Kč

Životopisná publikace o svitavském malíři Johannu Dittmannovi (1780 – 1847). Dittmann se narodil ve Slezsku a po studiích na Umělecké akademii ve Vratislavi přišel v roce 1805 do Mor. Třebové. Byl znám jako malíř církevních obrazů, portrétů měšťanů i duchovních a střeleckých terčů. Publikace mapuje jeho životní příběh a doplněna je fotografiemi jeho nejvýznamnějších prací.ČUHELOVÁ, BLANKA – MAUEROVÁ, ALENA: LEXIKON VÝTVARNÍKŮ SVITAVSKÉHO OKRESU
Lexikon jedenapadesáti výtvarníků svitavského okresu pravidelně vystavujících na každoročních výstavách v muzeu. Je sestaven z volných karet, které obsahují základní osobní data, adresu, výtvarné vzdělání a účast na výstavách.

 ŠTRYCH, MILOSLAV – FIKEJZ, RADOSLAV: KALENDÁRIUM DĚJIN MĚSTA SVITAV
Městské muzeum a galerie Svitavy, 1994 a 1995, česky,
brož. Cena 10,- Kč
Stručná dvojsvazková příručka nejdůležitějších dat z historie města Svitavy doplněna černobílými reprodukcemi.

Ansichtskarten
Das Museum bietet Touristen und Interessenten eine Reihe alter Ansichtskarten mit Zwittauer Motiven sowie Ansichtskarten von heutigen namhaften Autoren. Des Weiteren auch einen Ansichtskartensatz mit Zwittauer Krippe.


VÝTVARBÉ KATALOGY
Katalogy a průvodce k výstavám jednotlivých umělců, kteří vystavovali ve svitavském muzeu.

TURISTICKÉ ZNÁMKY

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2024