CZ
EN
DE
Stadtrundfűhrung
Geschichte des Wäschens
Oskar Schindler
Domů

Aktuelle Ausstellung

VÁNOČNÍ POHLAZENÍ NA DUŠI
Dřevo, kámen – Jan, Jana, Lada a Květa Rejmanovi a Bartoloměj Štěrba

NAD BETLÉMEM VYŠLA HVĚZDA
3. regionální výstava betlémů
2. 12. 2007 – 20. 1. 1008

Letošní, v pořadí již třetí výstava betlémů je pomyslně rozdělena na dvě části: tu první tvoří dřevěné vyřezávané betlémy a další řezby s vánoční tématikou známé řezbářské rodiny Rejmanových z Vysokého Mýta, druhou betlémy našeho regionu.
Rodina Rejmanova se zabývá uměleckořemeslným zpracováním dřeva. Zakladatelem rodinné tradice je otec Jan, rodák z Osíka u Litomyšle, který zasvětil do řezbářství všechny své dcery. Původně pracoval převážně s kovem, základy řezbářství získal u vynikajících řezbářů Bedřicha Klinského a pana Schwarcera, jehož tvorba navazovala na řezbářskou betlémářskou školu v Králíkách. V roce 1990 se rozhodl, že bude pracovat jako profesionální řezbář a založil si vlastní firmu „Tradice dřeva“. Zúčastnil se celé řady sympozií a výstav. První vlastnoručně vyřezaný betlém vystavoval v roce 1994 na 1. Mezinárodní výstavě betlémů v Hradci Králové a od roku 1998 se účast na výstavách stala záležitostí celé rodiny. Všechny dcery Jana Rejmana jsou vyučeny v oboru umělecký řezbář a od roku 1999 s nimi úzce spolupracuje také sochař Bartoloměj Štěrba, který především Janu přilákal ke tvorbě v kameni. Betlémy vytváří rodina Rejmanova na objednávku a kolik jich už vyřezali cekem, to dnes nikdo nespočítá. Každý betlém je však originál.
Řezbované figury z přírodního dřeva rodiny Rejmanových doplňují betlémy z našeho regionu, letos především z Poličska. A tak tu uvidíte betlémy historické i současné, ze dřeva, keramiky, ze šustí, pletené, látkové i drátěné, velké i malé. Těšit se můžeme také na dva pohyblivé: opět po čtyřech letech na vtipný betlém bratrů Mrázových z Újezda a také na menší Elkčnerův z Bystrého.
Zajímavé je, jak jsou české betlémy odlišné od těch z jiných států. Je v nich nadhled nad vážnou legendou, postavy jsou většinou typicky české (vzpomeňme na kresby Ladovy, Frantovy či Marie Fischerové-Kvěchové). A tak věřím, že i vy ve vystavených betlémech v našem muzeu naleznete obraz štěstí, lásky, dobroty a duševní pohody. Stačí mít srdce otevřené.


Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2024