CZ
EN
DE
Historical circuit of Town
History of washing
Oskar Schindler
Domů

Publications

FIKEJZ, RADOSLAV - VELEŠÍK, VLADIMÍR: KRONIKA MĚSTA SVITAVY
Město Svitavy a Městské muzeum a galerie ve Svitavách
2006, 396 stran, váz. Cena: 600 Kč

Publikace je výsledkem několikaletého úsilí autorů o komplexní zpracování regionálních dějin a dějin města Svitavy vůbec. Přehlednou a ucelenou formou zpracovává dějiny města od pravěku až do roku 2005. Obsahuje pověsti, faximile dokumentů, portréty osobností, věnuje se i problematice obecných dějin. Kniha je vybavena 450 fotografiemi, mapami a plány. Předmluvu sepsal Petr Pithart.
Rejstříky jmenné, místní a věcné
Vydáno při příležitosti 750 let od první písemné zmínky o městě Svitavy 


KMOŠEK, PETR: STŘELECKÉ SPOLKY VÝCHODNÍCH ČECH A JEJICH MALOVANÉ TERČE
OFTIS Ústí nad Orlicí
2003, 220 stran, váz. Cena: 219 Kč

Kniha se věnuje střeleckým spolkům, jejich historii v Evropě a poté ve východních Čechách. Pojednává o střeleckých slavnostech, soutěžích a malovaných terčích a jejich autorech. Kniha je doplněna 56 barevnými reprodukcemi střeleckých terčů, z toho 10 svitavských.


 

KOLEKTIV AUTORŮ: SVITAVY VČERA A DNES 2
Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2007, 115 stran, česky a německy,
váz. 180,- Kč
Zcela nová kniha je výsledkem dokumentační činnosti svitavského fotografa Josefa Čermáka, který začal město Svitavy fotografovat v roce 1947. Na 54 dvojicích fotografií je ukázána historická proměna města v průběhu 19. a 20. století. Kniha je opatřena historickým komentářem s biografií autora.


KOLEKTIV AUTORŮ: SVITAVY VČERA A DNES
Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2002, 115 stran, česky a německy,
váz. 180,- Kč
Na 54 dvojicích fotografií je ukázána historická proměna města v průběhu 19. a 20. století

 

KOLEKTIV AUTORŮ: VLASTIVĚDA MORAVSKÁ MORAVSKOTŘEBOVSKO - SVITAVSKO
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně ve spolupráci s městy Moravská Třebová a Svitavy,
2002, 844 stran textu, 56 stran barevné přílohy, váz.. Cena: 480 Kč

67. svazek historické řady Vlastivědy moravské popisuje region z hlediska přírodních poměrů, společenského a kulturního vývoje. Historický místopis jednotlivých obcí. Nejpodrobnější publikace o regionu.

 


ŠUSTROVÁ, DRAHOMÍRA: SVITAVSKÉ POVĚSTI
Městské muzeum a galerie Svitavy,
1996, 97 stran, brož. Cena: 79 Kč

Soubor 31 pověstí nejen ze Svitav, ale i z Hřebečského kraje, jak je vybrala, přeložila a sestavila autorka podle historických pramenů a souborných prací regionálních historiků. Kniha je doplněna fotografiemi Zdeňka Holomého a Miroslava Sychry.
FIKEJZ, RADOSLAV: OSKAR SCHINDLER (1908 – 1974)
Městské muzeum a galerie Svitavy,
1998, 165 stran, brož. Cena 98,- Kč

Historická monografie o svitavském rodáku Oskaru Schindlerovi, zachránci 1 200 lidských životů v období holocaustu. Doplněna je černobílými fotografiemi z archivu MMG.

 

 

FIKEJZ, RADOSLAV: PROF. ALEXANDER MAKOWSKY
Městské muzeum a galerie Svitavy,
1998, 30 stran, brož. Cena 25,- Kč

Životopis svitavského rodáka Alexandra Makowského (1833 – 1908), profesora Vysokého učení technického v Brně a v letech 1878 –79 rektora. Autor mnoha odborných pojednání o geologii, archeologii a spolupracovník J. Wankela, K. Kořistky a G. Mendla. Podílel se na vypracování projektu brněnského vodovodu z okolí Březové nad Svitavou. Nositel mnoha významných ocenění a čestný občan Brna.

ŠTĚRBA, VLASTIMIL: VALENTIN OSWALD OTTENDORFER 1826 - 1900
Městské muzeum a galerie Svitavy,
2000, 62 stran, česky a německy, brož. Cena 50,- Kč

Dvojjazyčná monografie o životě svitavského rodáka a mecenáše V. O. Ottendorfera, z jehož darů byla vybudovány nemocnice a sirotčinec a chudobinec ve Svitavách. Jeho zásluhou měly Svitavy největší německou knihovnu na Moravě, která se stala vzorem pro ostatní města. Zemřel v New Yorku, kde žil v emigraci od roku 1850 a stal se zde významným podporovatelem života německé menšiny a členem Demokratické strany.

JANČÍK, MIROSLAV – FIKEJZ, RADOSLAV: HISTORIE PRAČEK A PRACÍ TECHNIKY
Městské muzeum a galerie Svitavy, 2001, 47 stran, česky, brož. Cena 50,- Kč

Průvodce expozicí pracích strojů a techniky tvoří první ucelené vydání tohoto druhu v České republice. Bohatě dokumentovaný historický text je doplněn fotografiemi jednotlivých druhů praček, jichž je muzeum vlastníkem, a obsahuje základní informace o výrobcích prací techniky na území České republiky.ČUHELOVÁ, BLANKA – FIKEJZ, RADOSLAV: SVITAVY NA STARÝCH POHLEDNICÍCH
Městské muzeum a galerie Svitavy, 1999, 110 stran, česky a německy, brož. Cena 180,- Kč

Souborné vydání 101 pohlednic ze sbírek svitavské sběratelky Miroslavy Samkové. Pohlednice zachycují město a jeho vývoj v letech 1898 – 1950 a jsou doplněny historickým komentářem. Součástí reprezentativní publikace je historická mapa města z roku 1922 a česko-německý rejstřík názvů ulic.


VANĚK, MILOŠ: JOHANN DITTMANN
Městské muzeum a galerie Svitavy, 2001, 22 stran, česky a německy, brož. Cena 50,- Kč

Životopisná publikace o svitavském malíři Johannu Dittmannovi (1780 – 1847). Dittmann se narodil ve Slezsku a po studiích na Umělecké akademii ve Vratislavi přišel v roce 1805 do Mor. Třebové. Byl znám jako malíř církevních obrazů, portrétů měšťanů i duchovních a střeleckých terčů. Publikace mapuje jeho životní příběh a doplněna je fotografiemi jeho nejvýznamnějších prací.ČUHELOVÁ, BLANKA – MAUEROVÁ, ALENA: LEXIKON VÝTVARNÍKŮ SVITAVSKÉHO OKRESU
Lexikon jedenapadesáti výtvarníků svitavského okresu pravidelně vystavujících na každoročních výstavách v muzeu. Je sestaven z volných karet, které obsahují základní osobní data, adresu, výtvarné vzdělání a účast na výstavách.

 ŠTRYCH, MILOSLAV – FIKEJZ, RADOSLAV: KALENDÁRIUM DĚJIN MĚSTA SVITAV
Městské muzeum a galerie Svitavy, 1994 a 1995, česky,
brož. Cena 10,- Kč
Stručná dvojsvazková příručka nejdůležitějších dat z historie města Svitavy doplněna černobílými reprodukcemi.

POSTCARDS
The museum offers tourists and interested parties a whole line of period postcards with scenes of Svitavy as well as contemporary postcards from renowned Svitavy artists. A series of postcards featuring the Svitavy nativity scene is also available.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2019