CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Prezentace projektu

Prezentace projektu Muzejní animace
a křest publikací

MUZEJNÍ ANIMACE - KŘEST TŘÍ PUBLIKACÍ
Srdečně vás zveme v neděli 14. září v 15 hodin do městského muzea na křest tří publikací. Graficky jsou stejné, mohli byste si je klidně poplést, přesto je  každá z nich úplně jiná. Nevěříte?
Když jsme začali připravovat ve svitavském muzeu projekt Muzejní animace, shodli jsme se, že jeho hlavním záměrem bude přiblížit dětem hravou, zajímavou a přístupnou formou některá ze známých řemesel, vzbudit v nich cit k výtvarnému umění a  také zájem o historii našeho – jejich – města. Vytvořit programy, po jejichž absolvování se jim rozšíří vědomosti a schopnosti v oblastech, které jsou v dnešní době, bohužel, opomíjené, ale které jsou velmi důležité pro zdravý rozvoj každého jedince. V průběhu prvního roku fungování tohoto projektu navštívilo programy nám nečekané množství dětí a my už dnes víme, že historie města, ve kterém se denně potkáváme, životy řemeslníků a umělců a jejich činnosti jsou našim dětem blízké.  Ale pokud nás něco zaujme, rádi se k tomu vracíme. A proto jsme připravili sérii publikací, které by mohly zaujmout nejen děti, kterým byl náš projekt určen, ale i jejich rodiče.
Publikace Řemesla našich předků snad bude průvodcem a pomocníkem těm, kteří objeví, že mají šikovné ruce a že z věcí vyrobených vlastníma rukama má člověk ohromnou radost. A třeba se čtenářům této publikace může některé z uvedených řemesel stát i povoláním. Kdo ví?
Výtvarný ateliér vám poradí a provede vás začátkem pokusů o vznik toho, čemu se říká umění. Naučí vás dívat se kolem sebe, zachytit některým z výtvarných prostředků nejen věci, ale také prožitky. Vnímat nejen přírodu, tělo, barvy, perspektivu, ale lidské vztahy, pocity. Umět přijímat i dávat.
A Labyrint svitavských příběhů aneb co v učebnicích dějepisu nenajdete vás provede. historií našeho města. Nenajdete zde kompletní dějiny města. Do rozsahu knihy by se nevešly a ani to nebylo našim záměrem. Naopak, najdete zde řadu otázek, na které si budete muset najít odpověď sami. V učebnicích, na internetu, ale třeba také hledáním přímo ve Svitavách. V jeho zákoutích, na jeho domech či památnících ve městě i okolí.
Všechny tři publikace budou po křtu k dostání ve svitavském muzeu. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.


ke stažení:

Tisková zpráva k otevírání dílen [1,3 MB]
Tisková zpráva k otevírání dílen


Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2019