CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI HISTORIK / HISTORIČKA

07.01. 2022

Městské muzeum a galerie ve Svitavách (Máchova alej 293/1, 568 02 Svitavy, IČ: 00498823) vyhlašuje

 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ODBORNÉHO PRACOVNÍKA:

HISTORIK / HISTORIČKA

Místo výkonu práce:  

Městské muzeum a galerie ve Svitavách, Máchova alej 293/1, 568 02 Svitavy

Platové zařazení:       

11. platová třída, řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími

Pracovní poměr:

Na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou po prvním roce

Pracovní úvazek:       

1,0

Termín nástupu:         

Duben 2022 nebo dle dohody

Pracovní náplň:

 • Výzkum a dokumentace historie regionu Svitavska
 • Správa sbírkové, Ottendorferovy a badatelské knihovny, správa fondu archiválií a vzpomínek
 • Zpracovávání libret a scénářů výstav a expozic s historickým zaměřením
 • Publikace témat z historie regionu Svitavska v odborném i regionálním tisku
 • Odborná i popularizační přednášková činnost pro školy a veřejnost

Požadavky:

 • Trestní bezúhonnost a plná svéprávnost
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru historie
 • Praxe v oboru výhodou
 • Schopnost samostatné i týmové tvůrčí práce, zodpovědnost, komunikační a organizační schopnosti, flexibilita, pečlivost
 • Znalost zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Uživatelská znalost práce na PC, práce na internetu a všech základních programů a aplikací
 • Znalost minimálně jednoho světového jazyka na komunikační úrovni, německý jazyk výhodou
 • Řidičský průkaz sk. B výhodou
Nabízíme:
 • Stabilitu práce ve veřejném sektoru a zázemí příspěvkové organizace
 • Zajímavou a různorodou práci
 • Možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu
 • 5 týdnů dovolené, stravenky, 3 dny indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění
Náležitosti přihlášky:
 • Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi (s uvedením názvu zaměstnavatele a vykonávané činnosti), odborných znalostech a dovednostech s datem a podpisem uchazeče
 • Krátký motivační dopis (maximální rozsah 1 normostrana)
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady a přílohami zašlete nejpozději do 28. 1. 2022 na adresu: Městské muzeum a galerie ve Svitavách, Máchova alej 293/1, 568 02 Svitavy (obálku označte „Neotvírat – výběrové řízení – historik“).

Kontaktní osoba: Mgr. Hynek Stříteský, ředitel, tel.: 777 710 831, e-mail: reditel@muzeum.svitavy.cz

Místo bude obsazeno výběrem z uchazečů. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.

Odesláním životopisu udělujete Městskému muzeu a galerii ve Svitavách souhlas ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (Nařízení EU č. 2016/679), ke shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů pro účely výběrového řízení na toto či jiné vhodné pracovní místo, a to maximálně v délce jednoho roku. Svůj souhlas můžete písemnou formou kdykoli odvolat.

Ve Svitavách, dne 7. 1. 2022

 

 

 

 


Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2022