CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

VÝSTAVA O ŽELEZNICI A NOVÁ KNIHA

17.05. 2019

Výstava k 170. výročí železnice Brno – Česká Třebová

V letošním roce slaví města a obce podél trati z Brna do České Třebové velké výročí – o její historii se mnohé dozvíte v článcích mého kolegy. Opravdu podrobně se s ní však můžete seznámit právě na výstavě v našem muzeu. Najdete zde historii budování trati, její vývoj v jednotlivých obdobích, provoz lokomotiv parních, motorových i elektrických, historii a současnost jednotlivých úseků i tunelů na této trati. Opravdu rozsáhlá textová a fotografická část výstavy je doplněna řadou trojrozměrných předmětů, cedulí, dokumentů a také zdařilých modelů starých parních lokomotiv.
Výstava je věnována nejen fandům železnice, ale i rodinám s dětmi.  Čekají na ně desítky modelů vláčků, herny, ale hlavně funkční kolejiště - vyrobené místními železničními modeláři, další zapůjčené od Letohradského železničního klubu až po velké luxusní ovládané počítačem.
Realizace celé výstavy byla velmi náročná a výstava by nikdy nemohla vzniknout bez pomoci celé řady organizací a dobrovolníků.  A tak patří velké poděkování všem, kteří e na výstavě podíleli. Část exponátů mapující nádražní budovy na trati zapůjčil do Svitav Národní památkový ústav v Ostravě.  Autorem výstavy je Pavel Stejskal z České Třebové, který jezdil téměř dva měsíce ze své práce na druhou „šichtu“ k nám do muzea. Bez jeho odborných znalostí – výběru fotografií, přípravě textů, zápůjček i kontaktů, bychom se neobešli. Právě díky němu věřím, že výstava zaujme nejen laickou, ale i odbornou veřejnost.
 

KOLEJIŠTĚ MILANA MEISLA

Největší atrakcí výstavy v muzeu je určitě funkční velké kolejiště Milana Meisla ze Svitav ovládané počítačem samotným autorem. Vzhledem ke složitosti jeho fungování je v provozu pouze v určité termíny. V letních měsících to budou neděle – 7. 7. / 21. 7. / 4. 8. / 18. 8. / 1. 9. vždy od 14:00 do 16:00 hodin.

NOVÁ PUBLIKACE - ŽELEZNIČNÍ TRAŤ BRNO–ČESKÁ TŘEBOVÁ
na starých pohlednicích


Autor: Karel Černý a kol.
Nakladatelství TVÁŘE, Žďár nad Sázavou, 2019
Stran: 144, váz.
ISBN 978-80-907294-7-6
Cena: 299 Kč
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2019