CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY 2019

05.04. 2019

Hledání hvězdy Davidovy 2019
Ghetta v nás
Tradiční, již desátý, cyklus vzdělávacích a kulturních akcí s tématikou holocaustu


PROGRAM


24. ledna 2019 / 15:00 / Kino Vesmír
Schindlerův seznam

Obnovená premiéra remasterované verze filmu Stevena Spielberga Schindlerův seznam (1993)

24. ledna – 10.2. / foyer kina Vesmír
Sůavnostní pžedpremiéra filmu Schindlerův seznam ve Svitavách

Výstava fotografií a dokumentů k předpremiéře filmu 9. března 1994 a odhalení pomníku Oskara Schindlera v parku Jana Palacha.

15. dubna /9:30 a 17:00 / Ottendorferův dům a muzeum
Židé v Republice československé (1918-1939)

Přednáška PhDr. Libora Vykoupila Ph.D., pracovníka Historického ústavu FF MU v Brně, bude vyprávěním o postavení Židů v řeské společnosti. Provede vás od roku 1848, přes hilsneriádu do času první republiky, na kterou se přednášející profesně specializuje a jejíž dějiny vyučuje. Ale dotkne se i tzv. křišťálové noci a konce druhé republiky a vzniku protektorátu.
 
23./Út/10:00/Fabrika
Brundibár

Dětská opera z židovského sirotčince Praze.  V roce 1943 se většina tvůrců sešla v Terezínském ghettu, kde byla opera znovu nastudována. Představení bylo zneužito nacistickou propagandou jako důkaz o idylickém životě Židů v Terezíně. Opera byla v současnosti nově nastudována divadlem AHA! v Praze.
 
25.Čt/17:00/městské muzeum
Jeruzalém – střed(t) civilizací

Projekt Hledání hvězdy Davidovy
Přednáška historika muzea Radoslava Fikejze o dvou týdnech ve vánočním městě, které je pokládáno za střed světa. Putování po biblických místech, hřbitovech a muzeích Starého Města a Památníku holocaustu Jad Vašem. S Palestinci u Schindlerova hrobu, se Židy u olivovníku manželů Schindlerových, s křesťany na Via Dolorosa, s kopty na střeše chrámu Božího hrobu a se všemi na Chrámové hoře a v tunelech pod ní.

Září a listopad 2019 (termín v jednání)
Stoplerstein ve Svitavách

Položení desátého kamene na svitavské ulici. Akce bude spojená s novým odhalením dvou zcizených pamětních desek na pomníku na židovském hřbitově. V listopadu budou již položené kameny pietnš očištěny a zapáleny svíce na připomínku nacistického pogromu, tzv. křišťálové noci.
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2019