CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Muzeum esperanta

Muzeum esperanta, sídlící v přízemních prostorách Ottendorferova domu, je pobočkou Městského muzea a galerie ve Svitavách a je výsledkem spolupráce s Českým esperantským svazem a svitavským Klubem přátel esperanta.

Toto svým zaměřením v České republice ojedinělé muzeum bylo slavnostně otevřeno 20. září 2008 a jeho vznik významně finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Město Svitavy a nadace Esperantic Studies Foundation (USA).

Hlavním posláním muzea je informovat širokou veřejnost o mezinárodním jazyce esperanto, určeném pro podporu rovnoprávné mezinárodní komunikace, pro usnadnění porozumění a přátelství mezi lidmi a ochranu minoritních kultur. Muzejní expozice mapuje nejen vznik a historii esperantského hnutí v ČR i zahraničí, ale prezentuje i všestranné praktické využití znalosti esperanta v současné době. Zvláštní pozornost je věnována i esperantskému dění na Svitavsku a nechybí zde ani sběratelské kuriozity a unikáty.


Všeobecnou část doplňuje každoročně obměňovaná tematická výstava – ta současná, kterou máte možnost navštívit až do konce května 2012, má název Duchovní tradice světa a esperanto.

Kromě výstavních panelů a knižních vitrín jsou návštěvníkům k dispozici i multimediální dokumenty v počítači a na interaktivní dotykové obrazovce.

Muzejní prostor slouží i jako studovna muzejní knihovny, která tu má rovněž své sídlo a čítá téměř 10 tisíc knihovních jednotek. Jsou zde rovněž pořádána různá školení, semináře a akce pro veřejnost.

Srdečně vás zveme 15. října na „Malování pro děti s Pavlem Rakem“ a přednášku s promítáním dr.Petra Chrdleho „Po Japonsku s esperantem“.

KONTAKTNÍ INFORMACE
Ing. Libuše Dvořáková
GSM: +420604377616
E-MAIL: esperanto@muzeum.svitavy.cz


Zájemci o prohlídku, hlašte se prosím v pokladně Městského muzea.
Vstupné činí symbolických 10,- Kč.

Bližší informace o muzeu naleznete na webu www.muzeum.esperanto.cz.
Aktuální informace o esperantu jako takovém a o esperantském dění v ČR zejména vám nabízí portál www.esperanto.cz.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2019